->  Foto 2006  >>> 12.11.2016.-postavljena krstionica u crkvu svetog Vida

Vid, 9.11.2006.g. - Na ovim stranicama već smo javljali o restauriranju barokne krstionice iz župne crkve  i njenom povratku iz Splita. Ovaj tjedan godpodin Ivo Doneli  izvršio je montažu u crkvi sv. Vida  gdje je nekad i bila . U župnu crkvu nije postavljena jer se za nju izrađuje nova, također kamena ali usklađena  izgledom sa novom mensom, ambonom, stalcima za kipove, tabarnakul i svijeće. Ova krstionica crkvi svetog Vida postavljena je pored južnog kamenog zida i presječne sonde u podu. Konzerviran je kameni dio a vjerovatno će se izraditi i drveno  nadgrađe koje je nekad bilo.(Marko Marušić)

montirana krstionica smještena uz južni zid crkve

doc Ivo Doneli izveo je sve radove...