->  Foto 2006  >>> 9.12.2006.-postavljeni kameni elementi u župnoj crkvi

Vid, 6.12.2006.g. (foto Marko Marušić) -U župnoj crkvi postavljeni su novi kameni elemeti: oltar, krstionica, postolje za kipove....