->  Župa Vid ->  Zupni ured >>> Obnovljen kip svetog Vida

Vid, 3.lipnja 2006.godine (tekst i foto MM)

Ana Radić dipl. konzervator-restaurator iz Splita završila je rad na uređenju kipa svetog Vida. Konzervatorsko-restauratorski radovi uključili su uklanjanje sloja nečistoća, uglavnom voska i prašine sa slikanog sloja a potom i parcijalnu konsolidaciju nestabilnog slikanog sloja. Nedostajući dijelovi i oštećenja rekonstruirani su u drvu i kredi te retuširani kako bi se ponovno uspostavila do tada narušena cjelovitost skulpture svetog Vida. Skulptura je naposljetku  zaštićena postojanim lakom. Kip je 03.lipnja 2006 vraćen u crkvu Sv.Vida i postavljen na svoje mjesto.

Ana Radić konzervator- restaurator u svojoj radionici uz kip svetog Vida

 kip svetog Vida u punom sjaju < = > Šime priprema specijalno lipilo za kompletiranje kipa