->  FOTO 2008. >>> 21.2.2008.: uređenje čatrnje na Dragoviji

 

Uređenje čatrnje na Dragoviji

Dragovija, 20.2.2008.g. Tekst i foto Marko Marušić

Već nekoliko dana na Dragoviji se radi na uređenju okoliša crkve Sv Ivana. Mještani njih 5-6 (uvik isti) pristupili su i sanaciji čatrnje. Otkopali su nasip oko nje i počeli nalijevati armirano betonsko ojačanje izvana. To čine zbog vrlo lošeg stanja postojećih vanjskih zidova koji su pri vrhu vodopropusni. U planu im je sa jušnu stranu betonirati pedesetak metara kvadratnih kao dodatni sakupljač kišnice jer je do sada to bila samo površina čatrnje. Kad to sve urade sanirat će je iznutra i u planu im je položiti cijevi po cijeloj Dragoviji kako bi svaka kuća imala vodu iz ove čatrnje. Dragovija se svojevremeno iselila dijelom i zbog nedostatka vode, pored spomenute čatrnje bilo je dva bunara i nekoliko lokvi na kojima se pojila stoka.

Klikni za uvecanje Klikni za uvecanje Klikni za uvecanje Klikni za uvecanje
Dragovija otklonjen nasip pucal radovi okolo
Klikni za uvecanje Klikni za uvecanje Klikni za uvecanje Klikni za uvecanje
catrnja i Marušića Gradina bunar u stini lokva u kamenu lokva u kamenu