Stete nakon poplave-16.1.2010. (58 / 68)(58)
ulica Put Vida, na Glibuši