->  Foto 2013 >>> 20.10.2013.: -Radovi na autocesti kod Novih Sela

 

Radovi na autocesti kod Novih Sela-X.2013.

Kako piše u današnjoj Slobodnoj Dalmaciji za oko mjesec dana trebale bi biti otvorene dionice autoceste A1: Vrgorac-Čvor Ploče (Mali Prolog)-11,5 km, čvor Ploče-Karamatići-5 km i čvor Ploče-Nova Sela (GP)-9 km. Najbliži put iz Vida za autocestu vodi preko GP Prud na GP Bijača (9km) gdje se stiže za 7 minuta i do budućih naplatnih kućica na Čarapinama (11 km) kod Novih Sela. Ukoliko se ne želi prelaziti granica jedina solucija ostaje prečicom kroz Crni dolac po makadamu (oko 9 km) ili asfaltom županijskom cestom Metković-Kula Norinska-Podrujnica-Nova Sela (oko 24 km). Autocesta A1 Zagreb-Split planirana je još 70-ih godina za vrijeme "hrvatskog proljeća" kao "Autocesta Kralja Tomislava" kada je i prikupljan novac za njenu gradnju koji je poslije završio na drugom mjestu. U novije vrijeme dio novinara cestu je "prekrstio" u "Dalmatinu". Dio ove autoceste je u sklopu koridora 5C: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-GP Bijača-(luka) Ploče. Na čvoru Karamatići završava dio autoceste prema Pločama a dalje se ide brzom cestom na čvor Čeveljuša gdje je priključak na Jadransku magistralu i  dalje prema Dubrovniku ili Splitu, dok jedan (budući) krak treba ići za Luku Ploče. Prema svemu sudeći nastavak autoceste od Novih Sela prema Dubrovniku (preko Podrujnice, Kule, Krvavca, Opuzena i dalje iznad Kuta) mogli bi čekati više desetljeća i neka bolja vremena. (fotkano prije 15 dana, bm)  >>>Link: radovi 1.svibnja 2013.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

čvor Ploče kod Malog Prologa dio prema tunelu Mali Prolog za Kobiljaču i Ploče vijadukt Mali Prolog
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

ulaz u tunel Mali Prolog

dug 1005 m

od Malog Prologa prema Vrgorcu (tunelu Šubir)

koji izlazi kod Otrića

most preko AC za

GP Crveni Grm

pogled na autocestu u gradnji i u pozadini

GP Nova Sela-Bijača (BiH)

Click to enlarge Click to enlarge

AC od tunela M.Prolog

prema tunelu Kobiljača

Jezero, najveće

dalmatinsko vinogorje