->  Foto 2013 >>> 7.4.2013.: -pumpe na Ceneru

 

Cesta na Ceneru je prohodna i suha kod Opuzenke. Malo dalje prema Vidu na cesti su dvije pumpe koje prebacuju vodu sa
sjeverne na južnu stranu ceste kako bi se smanjio nivo vode na tom dijelu.