www.vid.hr

 

26.studenoig 2016. u 70.godini života u Dubrovniku je preminula časna sestra Ilinka (Kata) Šiljeg. Sahrana je obavljena na groblju Boninovo u Dubrovniku u ponedjeljak 28.studenog. >>> osmrtnica

Prije dvije godine časna Ilinka proslavila je 50 godina zavjeta o čemu smo pisali. >>> link

 

S. M. Ilinka (Kata) Šiljeg, rođena je 18. svibnja 1946. g. u Vidu, od oca pok. Ante i majke Mande rođ. Kešina. U Družbu je došla 17. kolovoza 1961. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. g. u Zagrebu. Do sada je obavljala kućanske poslove (prvenstveno u kuhinji) u Rijeci, Sarajevu – kaptolu i biskupiji, Splitu – bogosloviji, Solinu, Perastu, Dubrovniku, Mandaljeni, Zagrebu – gen. Kuća. U vrijeme smrti bila je na službi u Dubrovniku.