->  Foto 2011 >>> 20.11.2016.: -KUD Župa Gospe Snježne u koloni sjećanja na žrtvu Vukovara 1991

 

KUD Župa Gospe Snježne u Vukovaru 18.11.2016.

Ovih dana kada cijela Hrvatska u znak pijeteta na žrtvu Vukovara 1991. bude u tom gradu tako je veliki broj naših župljana bio tamo. Između ostalih HSŠKD NARONA preko svoje sekcije KUD-a te njihovih prijatelja iz susjedstva ŠKRAPA Momići organizirao je put u Vukovar gdje su stigli u rano jutro na dan kada se hodnjom od bolnice do Memorijalnog groblja održava spomen dan. Noćenje su imali kod prijatelja u Lipovcu dok su sutradan iskoristili za  obilazak Vukovara i Ovčare.  (foto Mira Boras)  >>> foto Veterani 4.gbr u Vukovaru

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge