->  Foto 2018 >>> 7.1.2018.: -3D model Narone, novi radovi

Na izmaku protekle godine pristigle su nam nove slike 3D modela antičke Narone od g.Stipana Ujdura.  Na prvi pogled možda izgleda da nije mnogo ali kad se uzme u obzir količina posla oko izrade modela i da treba svaku građevinu- zgradu dobro proučit kako je vizualno izgledala i gdje je bila  geopozicionirana u nutar antičkog grada onda se vidi zahtjevnost tog posla. Kako sma kaže, u izradi mu pomaže još jedan opuzenac Ivan Popić sve na jednom računalu  koje je presporo pa i to usprava. Trenutno rade na obradi prve terase na kojoj treba  napraviti antičke ukrase, statue, vodoskoke i slične prateće  arhitektonske ukrase, a najveći problem predstavlja mali kapacitet memorije u računalu. Prije navedenih ukrasa radit će građevine i skladišta na obali uz Norin te amfiteatar za koji se pretpostavlja da je bio izvan bedema i za koji imam skicu ali je problem u geolokaciji. Također u planu je izrada modela rimske galije uz obalu Norina gdje su najvjerojatnije bili manji galijuni u koje se je prekrcavala roba iz galija i dovozila u Naronu. Postoji teorija da je ovako funkcionirao transport robe u Naroni  a postoje i neki tragovi u Solinama kod Opuzena gdje su iskopavanjem nekih kanala pronađeni veliki kameni blokovi što ukazuje na moguću kamenu luku za pretovar tereta u manje galije-galijune koji su imali plići gaz. Osim za forum i hram nema materijalnih niti pisanih tragova  o stilu i poziciji ovih građevina  pa su sve  pojedinačno u grupi kako bi se mogle naknadno  korigirati, repozicionirati  i  redizajnirati radi što vjernije  vizualizacije.

Ranije objave: Narona u 3D

snimak  prikazije sve što je do sada  napravljeno u 3D formatu

desna strana prve terase,   od foruma i hrama do vrata na bedemu:

ulica na desnoj strani ,  lijevo u nizu prva je riznica pa insule za patricije, lijevo su insule za plebejce :

s lijeve strane insule za patricije a s desne za plebejce, rekonstrukcije su pravljene prema nactima i ilustracijama:

.  lijeva strana insule za plebejce, u prizemlju su buli cehovi, trgovci, alkemičari, ugostitelji, pekari, keramičari...:

desna strana od bedema  prema forumu:

insule uz bedem, manja građevina javni zahod za muškarce i žene :

unutrašnjost 3D  modela javnog zahoda, rekonstrukcija je napravljena prema jednoj ilustraciji kako  su izgledali javni zahodi u antici:

insule za patricije, rekonstrukcije su napravljerne prema nacrtima i ilustracijama:

riznica, zatvor i administracija, prema Vituriju su bili u blizini hrama i foruma, rekonstrukcija je napravljena po nacrtima: