->  Foto 2020 >>> 6.4.2020.: -požar u blatu kod crkve sv. Vida

6.04.2020.- Između 19 i 20 sati planuo je požar trstike i ševara uz lokalnu cestu koja vodi od velike krivine prema crkvi sv. Vida. Na teren su izašli policija i vatrogasci koji su pokušavali spriječiti širenje požara prema plasteniku u blizini. Srećom da nije puhao jaki vjetar kao prije dan-dva jer se vatra nebi mogla ugasiti i sigurno bi ugrozilo i nanijelo štetu poljoprivrednim imanjima i plastenicima u okolini. U vrijeme kad su nastale snimke intervencija vatrogasaca je bila u tijeku pa se nadamo da je ubrzo nakon toga i u potpunosti ugašen požar.