->  Foto 2020 >>> 10.5.2020.: -sveta misa u Prudu nakon 53 dana

Sveta misa u Prudu 10.5.2020.

Danas je nakon 53 dana održano misno slavlje u Prudu. Stanka je uzrokovana pandemijom coronavirusa svjetskih razmjera te sukladno odluci Stožera CZ o popuštanju mjera slavljenje Euharistije održano je u svetištu sv Leopolda Bogdana Mandića na otvorenom. (foto Marko Marušić)

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge