->  Foto 2020 >>> 17.5.2020.: -sveta misa u Prudu

Sveta misa u Prudu 17.5.2020.

I danas je u Prudu nedjeljna sveta Misa održana na otvorenom, tako će biti i ubuduće dok traje pandemija korona virusa naravno ukoliko vremenski uvjeti to dopuste.. (foto Marko Marušić)

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge