->  Foto 2020 >>> 7.6.2020.: -betoniranje puta prema Dragoviji

Radovi prema Dragoviji

7.06.2020.- U organizaciji udruge Dragovija jučer je održana radna akcija betoniranja makadamskog puta od Vida prema Dragoviji. Betonirane su pojedine dionice na usponima od svetišta sv. Paške pa do poviše Ograđa (pored Mrkodola) u koje je utrošeno 100 kubika betona. Akcija će se nastaviti i dalje prema Dragoviji kada se prikupe sredstva za novi beton. (foto Ivica Musulin)