->  Župa Vid ->  FOTO-sakramenti >>> KRŠTENJA 2004.: Ivan Kešina

Vid, 28.studenog 2004.:

Ante Kešina (Ivice i Mirjane rođ. Markota)) i Anastazija (rođ. Kozina) krstili su sina Ivana 

      Kumovali su Kozina Mate i Andrea Lelas