Krštenje Vjekoslava Bebića 26.12.2013. (2 / 28)(02)