Krštenje Vjekoslava Bebića 26.12.2013. (6 / 28)(06)