Krštenje Vjekoslava Bebića 26.12.2013. (16 / 28)(16)