Krštenje Vjekoslava Bebića 26.12.2013. (17 / 28)(17)