Krštenje Vjekoslava Bebića 26.12.2013. (18 / 28)(18)