Krštenje Vjekoslava Bebića 26.12.2013. (19 / 28)(19)