Krštenje Vjekoslava Bebića 26.12.2013. (24 / 28)(24)