->  Kutak za umjetnike >>> Valentina Crnčević: Pjesme...

 

Zemljo moja, volim te

Dok hodiš zemljom ti,

mali čovječe,

osvrni se.

Toliko ljepote

oko tebe je.

Dvo, kamen...

sve lijepo je.

Ne dirni ništa ,

ako ne želiš

da još ljepše je.

 

Jednog dana,

o tebi i ljepoti

oni šutnjom će govoriti.

 

Zemljo moja,hvala za ljepote sve.

Zemljo moja, volim te!

 

 

Tebi moja Neretvo

Tebi,

koja mostovima svojim

spajaš razdvojene svjetove.

Tebi,

koja u ljepoti svojoj

skrivaš sve

   ljudska gordost je.

Tebi,

koja grliš hladne vjetrove,

u okrilje svoje

primaš umorne ribare...

 

Tebi moja Neretvo hvala za sve,

što s tobom moja dolina je.

 

 

VALENTINA CRNČEVIĆ