->  zudije -> FOTO-zudije >>>  2010: Veliki petak

 

Veliki petak u Vidu-2.4.2010.

foto Branko Markota i Boro Markota(Studio Nada)

U župnoj crkvi održani su obredi Velikog petka (trajali su tri sata). Bogoslužje se odvija u nekoliko dijelova. Na početku se pjeva muka Kristova što traje oko 40 minuta. Pjevanje se vrši na način da jedan od pučkih pjevača pjeva odlomak muke, i kako se događaj odvija, svećenik pjeva riječi koje je izgovarao Krist, drugi pjevač riječi Poncija Pilata a zbor riječi pučanstva. Cijelo vrijeme obreda žudije se izmjenjuju po četvorica ispred oltara gdje stražare. Nakon muke slijedi sveta pričest a u trećem dijelu je otkrivanje križa i klanjanje križu što čine svi nazočni u crkvi. Potom slijedi procesija sa žudijama. Taj dio je specifičan jer u procesiji sudjeluje i tzv. Šimun, koji nosi drveni križ od 30 kilograma cijelim putem u pratnji četvorice žudija. Za nošenje križa zavjetuju se mještani, za što se je potrebno predbilježiti godinama ranije. Za sada je „zauzeto“ slijedećih 15-ak godina. „Šimun“ je odjeven u crnu odjeću i prekriven preko glave da se nezna njegov identitet što je poteklo iz doba komunizma kako nositelj križa nebi imao problema s tadašnjom vlašću. Cijela procesija ide kroz mjesto, a dionica je duga oko kilometar. Šimun (iz zavjeta) najčešće ide bos cijelo to vrijeme noseći križ. Tijekom obreda, umjesto zvona dva dječaka čevrtaju na drvene „čevrtaljke“. Po završetku procesije slijedi kratko pjevanje nakon čega se vjernici razilaze u tišini.

Vrijeme je bilo idealno, sunčan i topao dan. Crkva je bila pretijesna za sve vjernike. Sutra na Veliku subotu u 17 sati je blagoslov uskršnjih jela a uskršnje bdijenje započinje u 23.15. Cijeli tijek možete pratiti u izravnom video prijenosu preko interneta.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Lijep, sunčan i topao dan uoči bogoslužja...
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
pjevanja muke Kristove...      
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
žudije na straži...
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
svi žudije u sandalama tijekom svete pričesti... smjena žudija

vidonjac.com

uhvaćen u objektiv

otkrivanje...
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
...Križa i... klanjanje križu
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
crkva izvana predah žudija uoči procesije...
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
procesija kroz mjesto čevrtaljke umjesto zvona
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
zadnji u procesiju izlazi tzv Šimun pokriven crnom tkaninom sa stržom žudija Pero Bili na čelu...
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
  bos pod križem   pučki pjevači  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
procesija zastaje kod Križa
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
      povratak u crkvu
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Isusov grob kraj oltara          
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
    na završetku obreda, žudije odlaze.