->  Prud >>> Prud (14.1.2005)

 

ulaz u Prud sa zapadne strane

pogled prema crkvi i školi škola i crkva u pozadini

pogled od crkve prema školi mjesna škola

škola sa stražnje strane, ulaz u učionice... konoba "Vrilo"

Vrtni centar (nalazi se na ulazu u Metković) Kapelica Svetog Ante u pištetima (prema Crnićima)

Natpis na kapelici

 

glavni proizvod mjesta, sadnice voćaka...

sadnice maslina sadnice maslina

ostaci prošlosti, staja

(foto BM, siječanj 2005.g.)


pogled na Prud (lijeva strana) sa ceste prema Ljubuškom...

 

Nova cesta: ivanova draga-"ispravljena" (lijevo) i stijena sa "babinom škrinjom"