->  Foto >>> 7.11.2007.: -zabrana prolaza na Dragoviju

 

NA DRAGOVIJU KAO KROZ NEUM

6.11.2007. MM

Prije nekoliko dana u pograničnom području  Rotni Doci postavljene su razne barijere kojima se priječi nesmetan pristup vlasnicima  zemljišta u Miloševici, Grabešnici, Kvešuši, Krivodolu i Dragoviji. Naime od bosansko hercegovačke strane postavljena je metalna brklja sa ključom te pored nje veliki betonski blok na pristupnu cestu  odmah pored županijske ceste. Taj dio ceste od cca 200 metara sve do Miloševice i jest bosanskohercegovački teritorij ali ako se mislilo spriječiti protuzakoniti prijelaz u pograničnom pojasu onda su ove prepreke trebale biti stavljene na putu iz Doca i između ograda Grabešnice i Doca čime bi se omogućio nesmetan pristup  vlasnicima svojim imanjima a usput zapriječio  nekontroliran prijelaz granice. To bi rješenje bilo također privremeno sve dok se granični prijelaz ne makne u Klačinsku Dragu do tada bi se morao izgraditi alternativni pristup tim parcelama.

Put sa Dragovije kroz Miloševicu i Rotne Doce izgradili su Mještani Dragovije, Pruda i Vida svojim radom i velikim ulaganjem i dosada je u njega utrošeno preko 1.500.000,00 kuna. Alternativa ovom putu bi bio probijanje potpuno nove trase sa drugu stranu Prudske Drage u dužini od cca 2500 metara ili uređenje i dovođenje u funkcionalno stanje puta od Vida prema Dragoviji. Za sve ovo treba vremena a ljudi već sutra trebaju do svojih imanja a to im je onemogućeno. Spominje se kako bi vlasnici trebali poći na granični prijelaz  Bijača uzeti ključ od pogranične policije  ostaviti osobne podatke i prijeći granicu. Uredu i to ali postavlja se nekoliko pitanja:

  • Kako će se vratit ključ ako osoba ide na cijeli dan na Dragoviju?

  • Ako ga ponese  kapija će cijeli dan biti otvorena!?

  • Ako ga ponese a zatvori kapiju više nitko ne može prijeći dok se on ne vrati!?
  • Ako ga odmah vrati tko će njemu otvoriti kad se vrati jer do policije više ne može?