->  Foto >>> 8.3.2007.: misa za pok. Milu Jurkovića

 

Vid, 8.ožujka 2007.g. (Marko Marušić)

Danas je u župnoj crkvi Gospe Snježne održana misa za pokojnog Milu Jurkovića. Misa je održana u znak zahvale za sva dobročinstva koje je pokojni učinio za našu župu što je po njegovoj smrti nastavila činiti i  njegova obitelj. Crkva je uz članove obitelji pokojnog Mile i župne pučke pjevače bila gotovo puna.

Članovi  župnog Pastoralnog Vijeća dali su izraditi sliku sa motivom župne crkve koju je naslikala Željka Suton, a njihov ju je  predstavnik uručio udovici Dijani. Župnik don Stanko obitelji je predao Zahvalnicu.

Ivica Ramić predaje sliku udovici pok. Mile Dijani

župnik predaje Zahvalnicu...

pokojnikov sin Frane s rođakom Lukom