->  Foto >>> 20.11.2007.: -proširenje cete prema Markotima

 

20.11.2007. tekst i foto Marko Marušić

Proširenje prometnice prema Markotima

Na inicijativu MO Vida  a u organizaciji Grada Metkovića   riješena je prometna „crna točka“  u Vidu. Put prema Markotima (cesta od pošte prema crkvi preko starih kuća Markota) postala je glavna prometnica u mistu a zbog nepreglednosti i male širine svako malo događali su se bliski susreti „limenih konja“. Mjesna vlast je po odobrenju Grada  i suglasnosti vlasnika okolnih parcela angažirala obrtnika Kristijana Bebića koji je sa svojim djelatnicima i strojevima za jedan dan proširija prometnicu . Da sve nebi bilo baš kako triba pobrinila se tlačna (dovodna) vodovodna cijev koja je pukla na samom kraju radova. Djelatnici komunalnog poduzeća „Metković“ pristupili su sanaciji nastalog puknuća a kako se radi o rijetkoj vrsti cijevi hitno je dopremljena nova iz Splita i danas je vodovod ponovo u funkciji.