->  Foto (2007.g.) >>> 16.6.2007.kićenje kipova u svetom Vidu

Uređenje crkve svetog Vida i kipova

Vid, 14.6.2007.g. (foto Marko Marušić)
Uoči blagdana svetog Vida i Srca Isusova te krizme, grupa mještana očistila je okoliš crkve (trava)

i okitila kipove Srca Isusova i svetog Vida

klikni za uvećanje

klikni za uvećanje

klikni za uvećanje

klikni za uvećanje

klikni za uvećanje klikni za uvećanje klikni za uvećanje