Ponocka-Bozic 2008. u Vidu (9 / 26)


svjetlo iz Betlehema koji su donijeli izvidjaci...