->  Foto 2011 >>> 21.4.2011.: -blagoslov vina

 

Blagoslov vina-21.4.2011.
Danas, na Veliki četvrtak, je u 16 sati održan blagoslov vina, taj običaj u našoj župi seže u daleku prošlost a
blagoslovljeno vino na VELIKI PETAK u svakom domaćinstvu svi članovi piju ga natašte i po predaji
...svaka kap vina tako popijena pretvara se u krv...

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge