Blagdan Tjelova u Vidu 7.VI.2012. (12 / 38)Tjelovo (12)