Blagdan Tjelova u Vidu 7.VI.2012. (38 / 38)Tjelovo (38)
pčela se "davi" u nektaru šipka