->  Foto 2022 >>> 7.7.2022.: -Uređenje dječjeg igrališta kod crkve

7.07.2022.-Nedavno su započeli radovi na uređenju dječjeg igrališta pored crkve Gospe Snježne kojeg financira i provodi Grad Metković/Ustanova za kulturu i sport koje bi trebalo biti završeno do glavnog mjesnog blagdana. Napokon da se riješi i ona neuredna gomila šuta pored župne dvorane, vjerujemo da će se i taj dio malo dotjerati.

Zadnjih godina HSŠKD Narona uređuje i teretanu, nabavljaju se nove sprave, podloga, biti će toga još. poziv je to lađarima da se i ove godine skupe i održe tradiciju na maratonu lađa, dok se ne nađe jedna generacija koja će to malo ozbiljnije krenuti.