->  Narona  ->  Foto >>> Foto radovi na muzeju: radovi 2004.

 

Radovi na izgradnji muzeja Narone u Vidu 2004.g.:

 

gradilište muzeja, snimljeno 6.1.2005.godine (BM)


lijevo: voditelj stručnih radova na obavljanju zaštitnih radova -  restauracija mozaika (foto: Marko Marušić, prosinac 2004.)

zaštitni radovi na antičkom hramu restauracija mozaika restauracija mozaika


XI 2004.g.: sanacija zidova i mozaika na budućem muzeju...

...nekoliko novih slika sa rušenja stare kuće Vlade Vučića

 


25.-28.10.2004., premještanje dizalice na gradilištu muzeja...

 

foto: Marko Marušić


18.-22.10.2004., čišćenje mozaika...   

     

foto: Marko Marušić


11.-16.10.2004., Vid, radovi na muzeju...

   

 

 

foto: Marko Marušić


ograđeno gradilište muzeja - eksponati na privremenom smještaju (parkiralište iza mosta)

 

foto: Marko Marušić, rujan 2004.


na vrh