->  Narona  ->  Foto >>>2007. povratak kipova

 

Vid, 17.ožujka 2007. (foto Vicko Marušić)

U muzej Narone jutros je stiglo sedam od ukupno 16 antičkih kipova pronađenih u arheološkim iskapanjima 1996. Nakon restauracije u Arheološkom muzeju u Splitu, kipovi su bili izloženi u Splitu od 4.V-15.VI 2004.g., Oxfordu 6.VII-17.X 2004.g., Barceloni 4.XI. 2004.-30.I 2005.godine, Vatikanu 22.2.-18.5.2005 te Zagrebu od 16.6. - 31.12.2005.godine. Sad je došlo vrijeme njihovu konačnom povratku na mjesto gdje su nekada krasili rimski hram a potom i stoljećima ležali zatrpani pod zemljom. 

Kipovi će biti postavljeni u prvom muzeju koji je sagrađen na samom arheološkom nalazištu, na mjestu gdje je 10. godine prije Krista sagrađen hram Augusteum, otkriven u iskapanjima prije 11 godina. Pored kipova izložit će se oko 800 izložaka: nadgrobne stele, skulpture, keramika, nakit i novac. Otvorenje muzeja očekuje se u svibnju.

sve se odvijalo pod budnim okom čuvara reda; na kraju izjava za medije privremenog ravnatelja muzeja...