kontakt
 

 

Narona
pregled istraživanja
društvo Narona
nalazi
muzej Narone
FOTO

->  Narona >>>  društvo Narona

 

"NARONA"

Društvo za istraživanje narodne povijesti u Vidu

Vjerujem da su svi župljani naše župe više ili manje upoznati sa slavnom prošlošću stare Narone. O tom su važnom antičkom gradu do danas napisane brojne knjige i radovi. Naprotiv o povijesti same župe pisalo se tek usputno i jako malo. Ova će rubrika s toga baviti tim zapostavljenim, ali ne manje važnim dijelom naše prošlosti.

Rijetko se koje selo ili grad može pohvaliti tako bogatom ostavštinom iz prošlih vremena kao Vid. Upravo stoga naše je selo od davnina bivalo metom kolekcionara i trgovaca starinama koji su na sve moguće načine iz Vida odnosili mnoge predmete neprocjenjive vrijednosti. Već je krajem 18. stoljeća poznati talijanski putopisac Alberto Fortis prošavši kroz naše selo zapisao kako je velika količina kamenih natpisa stare Narone odnesena u Italiju da bi tamo krasila njihove muzeje.

Godine 1913. na župu Vid dolazi don Serafin Puratić. Ovaj zaljubljenik u starine od prvih dana svog župnikovanja surađuje s Arheološkim muzejom u Splitu. Do njegova dolaska na župu iz sela su već odnesene poznate glave Merkura i Livije te kasnoantički šljemovi na provijesla. Don Serafin je ubrzo shvatio da je Split daleko i da arheolozi iz muzeja ne mogu uvijek na vrijeme intervenirati. Na poticaj Don frane Bulića, tadašnjeg direktora Arheološkog muzeja u Splitu, odlučio je u samom selu osnovati starinsko društvo.

Godine 1930. u svibnju   mjesecu  promicateljski  odbor za osnivanje društva uputio je nadležnim državnim institucijama pravila društva na odobrenje. Ciljevi društva jasno su navedeni u tekstu molbe: "…već od vremena Mlečana, pa sve do našeg doba, što se slučajno nađe starih spomenika, osobito manjih i sitnijih, ode netragom u široki svijet… Da se sačuva ono, što se već ovdje nalazi otkriveno i što će se ubuduće otkriti …, potpisani su…evo odlučili da ovdje u Vidu osnuju društvo pod imenom NARONA-društvo za istraživanje  domaće povijesti u Vidu…"

Na pristupnici sastavljenoj 07. rujna 1930. svojim potpisom društvu je pristupilo četrdeset Vidonjaca, mahom glava obitelji. Veliki odaziv jasno pokazuje koliko su važnosti mještani sela već tada pridavali zaštiti stare Narone. Ovi su se ljudi ne samo pasivno, već i aktivno uključili u rad društva. Vijest o osnivanju društva izašla je u jednoj od vodećih državnih novina pod nazivom «Selo koje ima Arheološko društvo», popraćena fotografijom don Serafina među starinama . Čestitku društvu povodom osnivanja uputio je i Don Frane Bulić u  svojoj dopisnici od  22. rujna 1930. Prvi cilj društva bio je stvaranje Arheološke zbirke u   Vidu . Za  potrebe zbirke društvo je dana  01. ožujka1931. od pokojne Matije Vučić uzelo u najam prostorije u donjem dijelu njene kuće. Prostorije su obojili, na prozore stavili rešetke i nove prozorske otvore.

glava Merkura odnesena iz NaroneKuća pokojne Matije postoji i danas, a nalazi se uz Norin s desne strane mosta. O negdašnjem smještaju Arheološke zbirke u njoj i sada svjedoče dio ukrasnog vijenca koji je poslužio kao nadvratnik i natpis uzidan u zapadni zid kuće. O izgledu same zbirke i načinu prezentiranja spomenika nisam uspio mnogo saznati. U dokumentima društva spominju se nabavke vitrina i polica za novac i geme. Ipak važnije je od samog izgleda zbirke da se od tada prvi put u vidu organizirano počinju sakupljati i čuvati vrijedni spomenici. Starinarsko društvo i zbirka funkcionirali su do 1938.godine kada odlaskom Don Serafina s župe i početka drugog svjetskog rata dolazi do njihova gašenja.

Osnivanjem Starinarskog društva i zbirke Vidonjci su pokazali kako i sami znaju čuvati bogato kulturno nasljeđe svog sela i kako su pojedinci koji trguju tim kulturnim blagom tek iznimke.

 

Jakov Vučić

glava Merkura odnesena iz Narone

    Objavljeno u "Listu Župe Gospe Snježne" broj 1, travanj 1999.godine

 
    na vrh  

 

impressum (kontakt) * © www.vid.hr  * mapa weba

prilagođeno rezoluciji 1024*768