->  Vid >>> Izbori za HR sabor 2011.

Izbori za Hrvatski sabor -  10. izborna jedinica

4.12.2011.godine

Prijavljene 33 liste

Usporedba: izbori 2007.g.

  Vid Prud
Ukupno birača

699

% 482 %
Glasalo

454

64,95%

325

67,43%
STRANKA glasova %

glasova

%
HDZ, HGS 119 26,21 130 40
HSS, ZS, SP 177 38,99 94 28,92
SDP, HNS, IDS, HSU 72 15,86 30 9,23
NL Ivan Grubišić 10 2,20 7 2,15

HSP Dr. ANTE S., HČSP

Ruža Tomašić

10 2,20 6 1,85
HSP 12 2,64 17 5,23
HRAST 1 0,22 2 0,62
HRV. LABURISTI
STRAN.RADA-Dragutin Lesar
7 1,54 6 1,85
HSLS 3 0,66 10 3,08
BUZ, PGS, HRS 2 0,44 1 0,31
HDS, JEDINO HRVAT. 1 0,22 4 1,23
A-HSP 2 0,44 2 0,62
SINIŠA VUCO 3 0,66 1 0,31
OSTALI 15 3,30 9 2,77
NEVAŽEĆI listići

20

4,41

6

1,85

FOTO SA GLASAČKIH MJESTA:

10 slika, 8 slika i 4 slike -na biračkom mjestu Vid;

33 slike-na biračkom mjestu Vid i Prud