->  Župa Vid -> osmrtnice  >>>    Umrli iz Župe Vid 2017.g.

Preminuli župljani 2017.godine

O S M R T N I C E