->  Vid ->  Foto Vid  >>> Vid noću

 

Ulicama Vida noću, (foto BM, 6.2.2005.g.)

Vid gradilište muzeja pod snijegom

centar mista-Kekavica caffe bar Zavala

pogled prema Kekavici od kuće Miće Sutona ulica od stare kuće Matića prema Križu

od pošte prema selu Markotove kuće

ulica ispred  Kikine konobe prema centru uzbrdo prema Križu, ispred Žigine kuće

spomenik knezu Domagoju u sumrak

na  vrh